Welke eisen stelt u aan een Mantelzorgwoning?

We worden allemaal een dagje ouder. Op een gegeven moment kunnen we minder mobiel worden en is het handig om de slaapkamer en badkamer op één niveau te vinden. Als verzorger wil je natuurlijk dat uw naaste in een veilige en comfortabele omgeving kan genieten van zijn of haar oude dag. Hier moeten wel een aantal belangrijke keuzes voor worden gemaakt.

Het samenstellen van uw mantelzorgwoning
Bij het samenstellen van een mantelzorgwoning (zorg unit) voor uw naaste zullen een aantal belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Één van deze belangrijke keuzes is de plaats van bestemming van de mantelzorgwoning. Meestal bevindt de mantelzorgwoning zich in de tuin van de verzorger(s). Als dit het geval is, wordt de afmeting van de mantelzorgwoning een belangrijke keuze. Deze keuze hangt af van de oppervlakte die u beschikbaar wilt stellen voor de mantelzorgwoning. Samen met de ervaren bouwkundige tekenaars van XHC wordt u geholpen bij het maken van deze keuze.
Daarnaast moet er gekeken worden naar de situatie van de zorgbehoevende. Bijvoorbeeld naar de mate van mobiliteit. Zit de zorgbehoevende in een rolstoel? Dan moet de mantelzorgwoning hierop aangepast worden. Is de zorgvrager nog zeer mobiel, dan zijn er geen aanpassingen op dit gebied nodig. Als dit het geval is, is het wellicht interessant om de aanschaf van een levensloop bestendige woning te overwegen.

Wet en regelgeving
XHC bouw heeft in samenwerking met de provincie Gelderland uitvoerig naar de regelgeving gekeken en hieruit mantelzorg woning ontworpen. Toch kan de regelgeving voor een mantelzorgwoning per gemeente verschillen. De mantelzorgwoning moet voldoen aan de gestelde eisen van het WMO-loket in uw gemeente. Regels hier omtrent kun je vinden op www.mezzo.nl. Hier kun je onder andere lezen wanneer uw woning een mantelzorgwoning is en waaraan alles moet voldoen.

Verschillen in Mantelzorgwoning
Natuurlijk is XHC bouw, als Chaletbouwer van huis uit, in staat om een mantelzorgwoning op maat te maken. XHC bouw heeft verschillende modellen ontworpen met verschillende afmetingen en specificaties. Een aantal modellen zijn ontworpen om in de tuin als mantelzorgwoning te dienen. Tevens zijn er een aantal modellen die XHC bouw heeft ontworpen om als zorgunit te dienen. De modellen zijn volledig af te stemmen op de wensen van de klant om het voor de verzorger en voor de zorgbehoevende zo comfortabel mogelijk te maken.